Vi vill göra skillnad

Det här är viktigt. För oss och för dig. Fast vi helst slipper.

Personlig utveckling och kommunikation är beroende av en av kroppens viktigaste delar - hjärnan. Vi jobbar med att lyfta upp, kika på, hitta resurser, notera beteenden, hitta hur vi alla fungerar bättre i samklang med oss själva och andra. Det handlar allra mest om att lära känna sig själv ännu mer. Detta leder till att vi växer som människor så länge vi lär och så länge vi gör nytt. Egentligen oavsett vad vi gör nytt eller gör annorlunda. Allt genom att använda och aktivera hjärnan.

Det som är intressant är att gör vi inte nytt eller annorlunda, stannar vi inte bara av utan vi backar tillbaka, minskar och mår också därefter. Därför är hjärnan i behov av ständig gymnastik. Vi måste alltså hela tiden utvecklas, i smått eller stort, för att fortsätta vara friska.

Idag lever vi i ett högt tempo och med många krav, som leder till en känsla av att inte kunna kontrollera det som är viktigt vlket leder till olika stressymtom. Det är nu även vetenskapligt bevisat att detta kan skada hjärnan och tyvärr i många fall gör så. Vi skadar alltså oss själva genom vårt sätt att leva
Det kan också handla om trauman som vid olyckor eller av sjukdom som vid stroke eller tia, eller att olikheter i att tänka och fungera jämfört med det som räknas som normalt skiljer sig.

De flesta av oss, liksom vi båda i ‪#‎allaleder‬, har fått erfara hur påverkan på hjärnan påverkar inte bara den som drabbas utan även många runt om. Vi vet hur det är att plötsligt tappa greppet och inte minnas, att inte ha koll på vad som händer, att glömma dem runt om som är viktigast. Vi har sett hur det påverkar att inte kunna röra en kroppsdel, att plötsligt inte kunna klä på sig, äta, gå eller stå själv. Att inte kunna dela, att inte kunna uttrycka sig eller be om hjälp. Att stå bredvid och inte kunna hjälpa.

Vill göra mer skillnad. Det vill vi göra genom att utöver det jobb vi gör med det friska även stötta och hjälpa arbetet med forskning för både friska och mindre friska hjärnor då vi ligger långt efter på detta område. Därför har vi valt att stötta Hjärnfonden. Vill du också stötta dem blir vi glada. Och vi vill att du vet att när du anlitar oss oss och tar del av våra aktiviteter kommer vi, och därigenom du, automatiskt stötta Hjärnfonden.

Vi vill göra skillnad. Hjälp oss.