FAR  -fysisk aktivitet på recept

Vad är FaR?

FaR, eller Fysisk aktivitet på Recept, kan du få utskrivet istället för eller i kombination med annan ordination från din läkare. Det handlar om att träna kroppen för att må bättre, fysiskt eller psykiskt.

Förskrivare, den som skriver ut ditt recept, är legitimerad personal inom vården. Du väljer sedan själv den som du upplever passar ditt behov bäst. Till din hjälp finns Farledare.se där du enkelt kan gå in och söka på olika FaRledare, idrotter och farledare. Du kontaktar sedan själv den du vill ha hjälp av.

Till skillnad från annan ordination från legitimerad personal så är FaR på recept inte subventionerad, dvs du betalar själv för din fysiska aktivitet. Alla certifierade FaRledare har ett erbjudande, antingen på pris eller något som ger dig ett mervärde. Det gör vi alla för den goda sakens skull och får alltså inte någon ersättning utöver det du investerar hos var och en av oss.

Du kan läsa mer om Jenny som leder yoga i Stockholm här.

HUr kan vi hjälpa dig med FaR-recept?

From hösten 2018 erbjuder vi yoga för dig med FaR på recept. Du kontaktar oss och så diskuterar vi oss fram till ditt bästa alternativ, utifrån ditt nuläge och målet med din förskrivning. Det kan vara individuella pass, yoga i grupp, alltid efter din förmåga, eller pass att göra på egen hand när det passar.

Fram till hösten? Du är självklart välkommen att kontakta oss redan nu så ser vi hur vi kan hjälpa dig bäst.