LÄngtar du efter mer?

Utbildning NLP Grund/practitioner

Detta är en utbildning i ledarskap och kommunikation genom personlig utveckling, när det är som bäst.En Certifieringsutbildning som verkligen ger mer.

Vill du ha vidareutveckling? Förändring och förbättring? Dags att komma vidare i karriären? Bli bättre på att nå fram?  Bli förstådd? Känna dig tryggare, få mer självkänsla och självförtroende, känna mer tillit? Jobba som coach? Eller är det dags att leva det liv som du egentligen drömmer om?
För dig som gått NLP Grund/Practitoner och vill vidare till Mastern, läs mer här.

VAd?

NLP Practitioner är en certifieringsutbildning om 3 dagar vid 4 tillfällen samt cerifiering (valfri), där du fördjupar dina kunskaper i kommunikation och ledarskap genom personlig utveckling. Utbildningen ger kunskap om hur kommunikation och beteenden fungerar, insikt i dina och andras beteenden, förmågan att lättare leda, nå fram och dessutom arbetar vi med mål på ett lätt och effektivt sätt som verkligen fungerar. Du får också kunskap i att coacha dig själv och andra.

HUr?

Utbildningen består av 4 moduler och är processbaserad, vilket innebär att du lär genom att se, höra, göra och reflektera.
Vi har en huvudlärare och vid behov assisterande lärare för att du ska få all stöttning och feedback du behöver.
Du använder sedan det nya du lärt dig i din vardag, alltså krävs ingen extra tid för studier utanför kursen.
Med undantag för modul 1 som du behöver närvara vid, kan du ta igen missad dag vid senare tillfälle.

Varför?

Därför att du längtar efter något mer,
vill ha vidareutveckling, känner att det är dags att komma vidare i karriären, vill bli bättre på att nå fram och bli förstådd. Du kanske vill känna dig tryggare, få mer självkänsla och självförtroende, eller vil känna mer tillit till dig och andra. Eller är det helt enkelt dags att leva det liv som du egentligen drömmer om. Nu.

När och var?

Höstens kurs är nu igång och ny kursstart sker ht 2019. Datum kommer inom kort.
Modul 1:                        x september
Modul 2:                        x oktober
Modul 3:                        x november
Modul 4:                        1x december samt x december (certifieringsdag, valfri)

Tid:
ca 9.00-17.00 med pauser för lunch och fika under dagarna. Eventuellt senare start dag 1 om vi har inresande kursdeltagare.

Vad kursen ger

  • Ökad förmåga att leda bättre och därmed få ännu bättre resultat med ett coachande ledarskap.
  • Du utvecklas och lär känna dig själv ännu bättre, genom att förbättra och förändra.
  • Förståelsen för hur kommunikation fungerar ökar och du når fram bättre.
  • Du utvecklar din självkänsla och ditt självförtroende.
  • Mer metoder att arbeta med mål och resultat mer effektivt.
  • Relationer blir enklare - med dig själv och andra, genom att konkretisera och fokusera på vad det handlar om, egentligen.

Anmälan

Du anmäler dig här och din plats är säkrad när din anmälningsavgift om 1500:- är oss tillhanda (räknas av från totala summan). Vi fakturerar dig för denna vid din anmälan.
Har du förhinder att komma på någon av dagarna: prata med oss, oftast går detta att lösa.
 

Investering

Kursavgift: 27.500:-* 
*Certifiering ingår i priset (1500:-)
Summan kan delas upp på 4 betalningar utöver anmälningsavgiften.
*Moms tillkommer med 25% för företag.
 Boka tidigt! 15% rabatt vid anmälan före 30/3 2018!

mer om NLP

Mer om kursen finner du här: