Från oss till dig. Varsågod!

Vi vil gärna dela med oss!
Här finner du därför material som du kan ta del av helt utan kostnad.
Podcast. Emailserie. E-bok. Meditationer och övningar. 

kommunikationsmodellen - grunden i hur vi lagrar och tolkar information